Serviërs Bosnië beletten vlucht uit Sarajevo

SARAJEVO, 23 DEC. Leiders in de Servische wijken van Sarajevo houden grote aantallen vluchtelingen tegen in een poging het vredesakkoord over Bosnië alsnog te wijzigen. Dit hebben VN-functionarissen gezegd.

Duizenden inwoners van de vijf Servische wijken willen naar andere door de Bosnische Serviërs beheerste delen van Bosnië gaan, voordat de wijf wijken onder gezag van de Bosnische regering komen te staan. Ze worden echter door hun eigen militairen teruggestuurd bij controleposten. De angst in de vijf Servische wijken wordt nog vergroot nu het Bosnisch-Servische leger zich uit de wijken terugtrekt. “De mensen zien de (Bosnisch-Servische) legervoertuigen vertrekken en dat maakt ze moedeloos”, aldus een Westerse hulpverleningsfunctionaris.

De manoeuvre van de Bosnische Serviërs is vermoedelijk een kwestie van korte termijn. Ze zullen de massale uittocht die het vredesproces danig parten kan spelen niet definitief willen verhindern. “Als ze eenmaal het politieke spel hebben verloren dan zullen ze hun mensen dwingen te vertrekken, zelfs diegenen die zouden willen blijven”, aldus de functionaris.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat veel mensen hun bezittingen inpakken. Sommigen graven hun doden op om hen elders opnieuw te begraven. De inwoners van de Servische wijken sturen mensen uit om nieuwe woningen te zoeken in veilige Servische gebieden. Sommigen met connecties zijn reeds vertrokken. VN-hulpverleners verwachten dat ongeveer 60.000 mensen zullen vluchten als duidelijk is dat de overdracht aan de Bosnische regering niet kan worden voorkomen. Dat zal zijn wanneer de Bosnisch-Servische troepen het gebied verlaten, wat ze volgens het vredesakkoord eind januari moeten doen. (Reuter)