Ramsj

FRANCIS FUKUYAMA: The end of history and the last man

Gebonden, Free Press 1992, van ƒ49,25 voor ƒ12,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam; Donner Rotterdam; De Boekenmarkt Den Haag.

Beweegt de geschiedenis van de mensheid zich in een bepaalde richting? En zo ja, wat ligt er dan aan het eind?

Op die twee vragen geeft Fukuyama antwoord in dit bejubelde essay uit 1989. Volgens Fukuyama zijn er in de geschiedenis twee belangrijke krachten aan het werk: de ratio van de moderne wetenschap en de strijd voor erkenning. Laatstgenoemde ziet hij als de motor van de geschiedenis. Uitgebreid notenapparaat.

    • Ewoud Sanders