Potlatch

In zijn geestige bespiegeling over kerstkaarten (NRC Handelsblad, 20 december) gebruikte Anton van Hooff het woord 'potlach' (eigenlijk 'potlatch') dat niet veel lezers zullen kennen. De term is afkomstig uit het handelsjargon en betekent 'geven'.

De 'potlatch' was een ceremonieel feest bij Indianen van de noordwest kust van Noord-Amerika ter gelegenheid van een huwelijk of opvolging. De uiterst formeel ontvangen genodigden dienden als getuige van de aankondigingen van het opperhoofd bij het verlenen van voorrechten, zoals titels van adeldom, helmtekenen, of ceremoniële rechten. De erkenning van de status van de gasten kwam tot uitdrukking bij het geven van de geschenken. Bij de uitdeling werd strikt de rangorde gevolgd en de prachtigste geschenken kwamen toe aan de gasten met de hoogste status. Om gezichtsverlies te voorkomen dienden de ontvangers zich op een toekomstige 'potlatch' te revancheren met nog overdadiger geschenken.

    • Wim de Haan