Overname Raet definitief na sociaal akkoord

ROTTERDAM, 23 DEC. Getronics en Roccade hebben gisteren met de aandeelhouders van Raet een akkoord bereikt over de financiering van een sociaal plan voor overtollige werknemers.

Niet bekend

De overname door Getronics en Roccade hing al langere tijd in de lucht. Maar een akkoord stuitte op de kosten voor een sociaal plan voor 350 werknemers van de slecht draaiende Raet-divisie applicaties. Raet bracht in deze groep alle slecht renderende concern-onderdelen onder. Ook zonder overname zou voor de applicatie-divisie volgens zowel bonden als directies een reorganisatie nodig zijn geweest.

Met het sociaal plan is volgens de bonden een bedrag gemoeid van tussen de 40 en 50 miljoen gulden. Een deel daarvan zou voor rekening komen van de zes bestaande aandeelhouders. Het geschil over de kosten kwam uiteindelijk neer op een som van 10 miljoen gulden, waarvoor niet alle huidige eigenaren wilden opdraaien.

Raet-oprichter Heidemij en de verzekeraars Centraal Beheer en Delta Lloyd waren bereid aan dat sociaal plan een extra bedrag van 10 miljoen gulden bij te dragen. De Nederlandse Participatiemaatschappij (NPM), de beleggingsinstelling Sequioia en de participatiemaatschappij van het personeel, Raetbel, wilden dat niet. Na spoedoverleg werd gistermiddag alsnog een overeenkomst bereikt. Volgens de vakorganisatie VHP hebben zowel de oude als de twee nieuwe aandeelhouders financiële concessies gedaan. De vakbonden lieten gisteravond weten tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Het sociale plan is overeind gebleven en gelet op de concurrentiepositie is dit een goede combinatie”, zei FNV-bestuurder R. Daamen. De meeste Raet-werknemers zullen na herscholing elders in het concern aan de slag kunnen. Voor de overigen zal via arbeidsbemiddeling elders een baan worden gezocht.

Raet komt onder leiding te staan van een nieuwe hoofddirectie, bestaande uit Getronics-topman Risseeuw en zijn collega van Roccade H. Bosma, die plaatsvervangend voorzitter wordt. De laatste zal zich als verantwoordelijke voor sociale zaken en organisatie bezighouden met de sanering. Zij worden terzijde gestaan door de een groepsraad, bestaande uit de oude hoofddirectie van Raet en de vier divisiedirecteuren. De groepsraad zal zich bezighouden met de dagelijkse leiding van Raet.

Risseeuw laat zich niet uit over de winstgevendheid van Raet over 1995. Volgens bestuurder R. Daamen van de FNV Dienstenbond “zal het erom hangen”. Risseeuw verwacht dat Raet wel winst zal kunnen maken. De kwakkelende divisie applicaties zal in 1996 en mogelijk ook 1997 nog verlieslijdend blijven.

Raet is vooral actief op het gebied van salarissystemen en informatiesystemen voor human resources (personeelsdossiers). Na de reorganisatie zal Raet nog zo'n 1.250 medewerkers tellen. Het bedrijf voordat het drie jaar geleden een grote reorganisatie startte nog meer dan tweeduizend werknemers. De omzet bedroeg over 1994 493 miljoen gulden, met een nettowinst van 10,2 miljoen.

Getronics behaalde vorig jaar een omzet van 1,4 miljard en Roccade had een omzet van 480 miljoen. Getronics heeft 4.200 medewerkers en is sterk op de binnenlandse markt gericht. Hetzelfde geldt voor Roccade, dat 2.500 personeelsleden in dienst heeft.