OM wil berechting Surinamers overzee

DEN HAAG, 23 DEC. Het openbaar ministerie in Den Haag wil de vervolging van Surinaamse verdachten, die volgens justitie hebben meegeprofiteerd van ruim negen miljoen gulden smeergeld van Nederlandse zakenlieden, overdragen aan collega's in Paramaribo.

De Haagse officier van justitie, mr. C.V. van der Voort, zal minister Sorgdrager (justitie) vragen de strafdossiers in de zaak op te sturen aan het Surinaamse openbaar ministerie. Uit de stukken blijkt volgens berekeningen van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) dat een groot aantal invloedrijke Surinamers in 1991 en 1992 van de Nederlandse exportbedrijven Wagenaar en Insulaire respectievelijk 3,6 en 5,5 miljoen gulden aan steekpenningen ontvingen. Dat was zestien procent van een bedrag dat bestemd was als noodhulp voor de aanschaf van levensmiddelen.

Het uitlekken van het gerechtelijk vooronderzoek in deze smeergeldzaak leidde in 1993 tot veel commotie in Suriname. Onder anderen ex-legerleider Bouterse en de president van de Centrale Bank Goedschalk kregen volgens Nederlandse zakenlieden smeergelden. Goedschalk werd op grond van de beschuldigingen ontslagen.

Een verzoek van de raadslieden van twee Surinaamse verdachten om stopzetting van het smeergeldonderzoek is afgelopen donderdag door de Haagse rechtbank afgewezen aangezien justitie de dossiers toch wil overdragen. De stukken die justitie aan het OM in Suriname wil geven, gaan over de penningmeester van de Surinaamse regeringspartij VHP, D. Sardjoe, en een medewerker van hem. Zij behandelden volgens justitie de uiteindelijke verdeling van de steekpenningen. De overdracht is mogelijk omdat er sinds twee maanden weer juridische samenwerking tussen Suriname en Nederland mogelijk is.

De advocaat van een van de Surinamers, mr. P. van der Spek, zegt zich te zullen verzetten tegen het overdragen van de vervolging van zijn cliënt aan een ander land. “Ik laat mijn cliënt niet zomaar in Suriname berechten. De zaak speelt al veel te lang en het irriteert me dat er al lange tijd niets gebeurt en dat justitie nu opeens op het idee komt de zaak af te schuiven naar Suriname.”

Pag.3: Onduidelijkheid over vervolgen van Bouterse

Ook advocaat mr. J. Zevenberg overweegt zich te verzetten tegen overdracht van vervolging aan Suriname “al ben ik blij dat de vervolging van Sardjoe in Nederland in ieder geval stopt”.

Het gerechtelijk vooronderzoek van het Haagse openbaar ministerie - onder andere wegens drugshandel - tegen overige Surinaamse en Nederlandse verdachten wordt vooralsnog voortgezet. De Haagse officier van justitie mr. C. van der Voort heeft het Surinaamse openbaar ministerie laten weten dat Bouterse betrokkenheid bij vijf concrete drugstransporten wordt verweten. Bouterse zou meer dan duizend kilo cocaïne via België en Rotterdam Nederland binnen hebben gesmokkeld. De summiere kennisgeving van deze feiten volgde op enkele huiszoekingen door justitie in het kader van het onderzoek tegen Bouterse. De nieuwe juridische samenwerking brengt met zich mee dat verdachten van dergelijke opsporingshandelingen in kennis worden gesteld.

Bij het CoPa-team van de Haagse politie, dat de drugshandel tussen Nederland en Suriname heeft onderzocht, bestaat groot ongenoegen over het uitblijven van een beslissing van minister Sorgdrager op de vraag of er nu definitief tot vervolging van Bouterse en andere verdachten kan worden overgegaan. Het Haagse OM heeft het ministerie al voor de zomer gevraagd om te beslissen of de politiek gevoelige stap van verder vervolgen van presidentskandidaat Bouterse kan worden genomen. Een antwoord is uitgebleven.

Volgens de Haagse advocaat mr. G. Spong maakt het Haagse openbaar ministerie zich ten onrechte druk over de vraag of Bouterse nu wel of niet door Suriname kan worden uitgeleverd. De Nederlandse justitie kan volgens hem eenvoudig overgaan tot het dagvaarden van Bouterse in Nederland. Op grond van recente Europese jurisprudentie kan de strafzaak tegen Bouterse bij verstek worden afgehandeld. Bouterse heeft de mogelijkheid zich hier door een advocaat te laten verdedigen. Volgt er een veroordeling dan kan justitie een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen tegen Bouterse.

    • Marcel Haenen