OM biedt afkoopsom na contact criminelen

GRONINGEN, 23 DEC. Het openbaar ministerie in Groningen heeft eervol ontslag verleend aan een medewerker die contacten had met criminelen. Met de 38-jarige beambte, die officieel per 1 januari vertrekt, is een afvloeiingsregeling getroffen.

Persofficier J. de Valk wil geen mededelingen doen over de hoogte van de afkoopsom. “Dat is privé. Het is een regeling die in dit soort zaken te doen gebruikelijk is. Het gaat in ieder geval niet om tonnen.” Volgens De Valk kon de man niet gewoon worden ontslagen omdat de verdenking dat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen niet hard gemaakt kon worden.

De parketmedewerker was sinds 15 maart van dit jaar geschorst. Op een rechtszaak in mei vocht hij zonder succes de schorsing aan. Tijdens de zitting kwam naar voren dat justitie vermoedde dat hij drugshandelaren gewaarschuwd zou hebben voor huiszoekingen. Daarnaast vond zijn werkgever het verdacht dat hij geregeld van woning wisselde en veel schulden had. Zijn werk bestond onder meer uit het behandelen van aanvragen van politie en jusititie voor printers op telefoonaansluitingen en taps voor het afluisteren van telefoongesprekken.

De Rijksrecherche kon echter niet aantonen dat het 'lekken' daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Volgens De Valk is wel zeker dat hij contacten had met “de clientèle van het OM”. De Valk: “Dat is niet voldoende grond hem te ontslaan, maar we vonden hem wel een risicofactor, iemand die niet binnen ons bedrijf past.”