Kerstactie 1995

Kerstmis nadert, en dus is het tijd voor de kerstactie van de commissie 'Lezers van NRC Handelsblad'. De bedoeling van de inzameling is hulp te bieden aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood. Dat kunnen daklozen zijn, drugsverslaafden, gehandicapten of mensen met zo weinig bijstand of pensioen dat zij zich nooit een extraatje of een uitstapje kunnen veroorloven.

Het Lezersfonds bestaat al sinds 1928. Verheugend is dat de belangstelling van lezers om minder gelukkigen met Kerstmis éénmaal te laten delen in hun welvaart, nog steeds groot is, waardoor het fonds meer activiteiten financieel een handje kan helpen.

De commissie verdeelt de gelden zo zorgvuldig mogelijk over vele particuliere hulporganisaties in het land. Zij heeft gewetensvol geprobeerd om het geld terecht te laten komen waar de nood het hoogst is. Zij hoopt dat u ook dit jaar ruim zult willen bijdragen.

De leden van de commissie zijn: mevrouw mr. T. Faber-de Heer, voormalig hoofd afdeling Pers- en Publieksvoorlichting van het ministerie van justitie; mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch; mr. O. Regout; mr. E.IJ. Spier, notaris te Amsterdam; H. Vis, oud-stafmedewerker personeel & organisatie Dagbladunie; M. de Vries, ex-procuratiehouder-controller Algemeen Handelsblad.

U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsblad-lezers in Amsterdam.