Kernsplijting

In zijn beschouwing over de Huizinga-lezing van Nadine Gordimer (NRC Handelsblad, 12 december) wijst Gerrit Krol op de belangrijke rol die vrouwen hebben gespeeld bij de ontdekking van de kernsplijting. Terecht noemt hij Ida Noddack-Tacke als de eerste onderzoeker die (in 1934) opperde dat zo'n kernreactie mogelijk was. Hij vraagt zich daarbij af hoe het haar verder is gegaan. Zijn betoog zou alleen maar zijn versterkt door het antwoord op die vraag: slecht, want geen van haar, toch meest mannelijke, collega's nam haar veronderstelling serieus en toen die in 1939 onontkoombaar bleek was zij vergeten.

    • J.A. Goedkoop