'Hij' over de schreef met blijde boodschap

AMSTERDAM, 23 DEC. De reclamecodecommissie heeft het Utrechtse kledingbedrijf 'Hij' gisteren na een spoedzitting in Amsterdam berispt. De firma had op abri's en andere publieke plaatsen geadverteerd met bijbelse teksten en de afbeelding van een modieus geklede Christus-figuur op een achtergrond van glas in lood. De teksten luidden “Hij is er ook voor U”, “Hij roept U tot zich” en “Twijfel niet. Hij is er”.

Volgens de Commissie zijn deze reclame-uitingen niet in strijd met de goede smaak en het fatsoen maar wel “nodeloos kwetsend”. Mensen zouden “mede door het feit dat de naam van de adverteerder dubbelzinnig wordt gebruikt in hun religieuze beleving worden geraakt (...) Dit klemt des temeer nu de uitingen in de weken voor Kerstmis openbaar zijn gemaakt”. De Commissie beveelt daarom 'Hij' aan zich in het vervolg te onthouden van dergelijke reclame.

De reclamecodecommissie oefent een vorm van intercollegiale arbitrage uit. De Commissie hanteert bij die beoordelingen niet alleen de wet maar ook haar eigen reglement. Veroordelingen maken het praktisch onmogelijk de gewraakte reclame nog te maken, omdat uitgevers de advertenties niet meer accepteren. De campagne van 'Hij' was ten tijde van de uitspraak afgerond.

Veel christelijke groeperingen, waaronder De Bond tegen het Vloeken en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie hadden protest tegen de campagne aangetekend. Zij vonden dat de “diepste geloofsovertuiging van christenen niet misbruikt mag worden voor reclame-doeleinden”. Ook jongerenorganisaties van CDA en klein rechts protesteerden.