Foto

Foto: SARAJEVO - In de Bosnische hoofdstad hangen nog doeken waarmee burgers trachtten sluipschutters het zicht te ontnemen. (Foto Roger Hutchings/Network/Transworld)