'EMU vraagt te hoge prijs'

OXFORD, 23 DEC. Voor de totstandkoming van een Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt in Europa een te hoge prijs betaald. Dit zegt de socioloog en sociaal-filosoof Ralf Dahrendorf (66), bestuurder van St. Antony's College en ex-Europees commissaris te Brussel, vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Volgens Dahrendorf, die zowel de Britse als de Duitse nationaliteit bezit maar al jaren in Oxford woont, zorgen de harde toetredingscriteria die Duitsland stelt voor de EMU voor verdeeldheid in Europa. “De bezuinigingen die noodzakelijk zijn voor toetreding tot de EMU leiden onvermijdelijk tot sociale protesten.”

Belangrijker dan totstandkoming van de EMU vindt Dahrendorf dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) gemeenschappelijke standpunten innemen op het gebied van de buitenlandse politiek. Snelle toetreding van de Oosteuropese kandidaat-lidstaten tot de EU bijvoorbeeld is volgens hem belangrijk voor de ontwikkeling van de democratie in die landen.

Dahrendorf bestrijdt de suggestie dat er zoiets zou bestaan als een 'Europese identiteit' en een 'Europese cultuur'. “Ik voel mij loyaal aan de staat waarin ik woon, omdat deze mijn elementaire rechten beschermt, niets meer en niets minder. Vandaar dat ik, net als de meeste andere Europeanen, nog steeds primair ben gericht op mijn land.”

Het grootste probleem waar de Europese landen volgens hem voor staan, is de hervorming van de verzorgingsstaat. Enerzijds moeten landen ervoor zorgen dat hun bedrijven concurreren op de steeds harder wordende wereldmarkt, anderzijds moet de sociale samenhang van de maatschappij gehandhaafd blijven. Dat, in combinatie met de politieke stabiliteit die nodig is om ook in tijden van tegenspoed de democratische rechten te waarborgen, is welhaast een onmogelijke opgave.

    • Bernard Bouwman