Duiven van San Marco gevaar voor gezondheid

ROME, 23 DEC. De duiven op het San Marco plein in Venetië zijn een gevaar voor de gezondheid geworden. Bezoekers krijgen het advies ze niet aan te raken, terwijl de gemeente heeft besloten duizenden zieke duiven te laten inslapen met behulp van ether.

De dierenliefde à la Disney moet nu wijken voor de noodzaak hard in te grijpen. “Walt Disney woont ergens anders,” zei wethouder voor milieuzaken Gabriele Zanetto, om te onderstrepen dat ingrijpende maatregelen tegen de duiven nodig zijn. In heel Venetië zijn ongeveer 25.000 duiven. Alleen al op het San Marco plein fladderen er vijfduizend rond. Dertig procent daarvan lijdt aan een vorm van salmonella die ook voor de mens gevaarlijk is.

Iedere dag vinden de schoonmakers van het San Marco plein tientallen dode duiven. Er zijn nog geen berichten over besmetting van mensen, maar de plaatselijke gezondheidsdienst waarschuwt dat het gevaar groot is en dat mensen in ieder geval meteen goed hun handen moeten wassen als ze in contact zijn gekomen met duiven.

De salmonella-epidemie onder de duiven is waarschijnlijk ontstaan doordat de dieren het vlees van besmette ratten hebben gegeten. Bij mensen kan deze vorm van salmonella maag- en darmontstekingen veroorzaken.

De duiven zullen met graan in grote kooien worden gelokt en dan stuk voor stuk worden onderzocht. De gezonde beesten worden vrijgelaten, de zieke worden afgemaakt. Burgemeester Massimo Cacciari heeft aangekondigd dat op korte termijn heel het San Marco plein zal worden gedesinfecteerd.

Duiven horen al eeuwen bij Venetië. In de zeventiende eeuw liet het bestuur van de Venetiaanse republiek grote hoeveelheden duiven los, die dan door de bevolking werden gevangen en gebraden. Maar gezien de hygiënische problemen overweegt het huidige stadsbestuur nu de epidemie aan te grijpen om het aantal duiven blijvend sterk te verminderen.