Drs. M.B. Engwirda

Drs. M.B. Engwirda (52), lid van de Algemene Rekenkamer, is per 1 januari benoemd tot lid van de Europese Rekenkamer. Engwirda, oud-fractievoorzitter van D66 en oud-Europarlementariër voor deze partij, werd afgelopen zomer voorgedragen voor deze functie. De benoeming geldt voor zes jaar. Het controleorgaan bestaat uit vijftien leden, uit elke lidstaat één. Nederland werd de afgelopen achttien jaar vertegenwoordigd door van A. Middelhoek die de laatste drie jaar het presidentschap van de Europese Rekenkamer bekleedde.