Doedens tovert

Neem je de stand na het eerste weekend (16 en 17 december) van de bondsklasse bij de damesparen serieus, dan lijkt er eindelijk enige beweging te zitten in de top. Twee nieuwe, nog niet tot de A-selectie doorgedrongen partnerships hebben halverwege de leiding: Hennie Broek-Connie van Moorst en Anke Wijma-Pauline Doedens. Deze nieuwe garde moet het natuurlijk wel nog even waarmaken. Pauline Doedens uit Hengelo deed het niet onaardig tegen twee oudgedienden. Ik heb voor het gemak de hand 90 graden gedraaid:

Noord gever Noord

Allen kw. Schoppen HV85

Harten AB54

Ruiten VB

Klaver A109

West Oost

Schoppen 9 Schoppen A106

Harten HV82 Harten 10973

Ruiten 10653 Ruiten 9742

Klaver V643 Klaver B5

Zuid

Schoppen B7432

Harten 6

Ruiten AH8

Klaver H872

West Noord Oost Zuid

Van Ipenburg Wijma Winkel Doedens

1Klaver1) pas 1Schoppen

pas 2Schoppen2) pas 3Klaver

pas 3Harten pas 4Ruiten3)

pas 4SA4) pas 5Ruiten5)

pas 6Schoppen pas pas

pas

1) voorbereidende klaveren; 2) dit toont een 15-17 SA (NZ spelen een zwakke sans); 3) controle; 4) azenvragen; 5) 1 aas.

Janine van Ipenburg startte HartenH. Met open kaarten is te zien hoe het spel via een zogenaamde dummy reversal (het hoogmaken van de dummy) gemaakt kan worden. Je neemt HartenA, troeft een harten en steekt over naar SchoppenH. Oost kan het beste SchoppenA pakken en troef naspelen. Die is voor dummy's acht. Je troeft weer een harten, steekt over naar RuitenV en troeft de laatste harten met SchoppenB. Nu steek je over naar KlaverA en wordt met SchoppenV de laatste troef bij oost opgehaald. Even later gaat op de derde hoge ruiten een klaveren weg van tafel en is de dummy hoog. Deze speelwijze is vanwege het risico van af- of overtroevers onderweg, niet van gevaar ontbloot. Pauline Doedens vond een charmant alternatief. Na in de eerste slag HartenA genomen te hebben, trok ze meteen troef: schoppen naar de boer en schoppen naar de heer. Oost nam het aas en speelde harten door, door zuid getroefd. Nu volgde schoppen naar de vrouw en werd nog een harten getroefd. Nu de troeven niet 2-2 bleken te zitten en HartenH-V niet derde viel, toverde Doedens nog een extra kans uit haar hoed. Ze stak over naar RuitenV en speelde de laatste troef uit dummy. In haar hand gooide ze een klaveren weg, terwijl west, die al eerder op twee rondjes troef twee ruiten had laten gaan, een klaveren afgooide. Doedens ging nu met ruiten naar de hand en incasseerde ook de derde hoge ruiten, waarop west zich overgaf. Zij moest of haar klaverendekking opgeven of HartenV loslaten, waardoor HartenB de twaalfde slag zou worden. Dit spel leverde Doedens-Wijma een score op van 93 procent.

Overigens, er is nog een speelwijze die het overwegen waard is. Neem HartenA, speel drie keer ruiten en gooi op de derde een klaveren weg uit dummy. Sla nu KlaverA, KlaverH en troef een derde klaveren in dummy. Dit gaat goed als west drie klaveren heeft. Indien west maar twee klaveren heeft onstaan er allerlei complicaties die over het algemeen niet gunstig voor de leider uitpakken.

Tegelijkertijd werd in Enschede het jaarlijkse grote viertallentoenooi gespeeld op de campus van de Universiteit Twente. In de wedstrijd tussen een Haags en een Amsterdams team deed zich een interessant moment in het tegenspel voor (zie diagram 2).

Tegen 3Ruiten van Dick Pol startte west, Roefi Nurmohamed, met Klaver2 voor het aas. Pol incasseerde ook KlaverH, waar hij een kleine harten uit zijn hand op wegdeed en liet toen Schoppen5 lopen voor de boer van west. Deze speelde troef na, die doorliep naar de heer. Oost speelde Ruiten3 na, genomen door de leider met de tien, die harten opspeelde. West stapte op met het aas en speelde KlaverB na. In dummy werd klein gelegd, terwijl oost HartenV afgooide. De leider, geschrokken door het wegwerpen van HartenV, speelde troef naar het aas, waarop de jonge Haagse expert Nurmohamed zich ontdeed

van SchoppenA. Door deze spectaculaire manoeuvre was het contract ineens niet meer te maken, omdat de leider niet aan het verlies van nog twee schoppen ontkomt.

Het wegwerpen van de aas deblokkeerde de schoppenkleur in de verdediging. Want wat gebeurt er als west SchoppenA wel vasthoudt? West kan geen klaveren loslaten, want dan loopt de kleur al. En als hij een harten afgooit, slaat de leider HartenH, troeft een harten af in zijn hand, speelt schoppen voor het aas van west, die nu van zijn Klaver9-3 mag spelen in de KlaverV-7 vork van dummy. Door het afgooien van SchoppenA wist Nurmohamed zich

uit dit eindspel te redden.

Toch had het spel gemaakt kunnen worden. Nadat de leider de tweede ronde troef met de tien nam, dient hij een schoppen in dummy af te troeven (met het aas) en naar de hand terug te keren middels het aftroeven van een kleine klaveren. Nu wordt de laatste troef getrokken met RuitenV en harten naar de heer gespeeld. Later gaat op KlaverV nog een schoppen weg, zodat in totaal niet meer verloren gaat dan twee schoppen, een harten en een troef. Echter, nu de leider er voor koos om eerst harten op te spelen, had de verdediging het spel altijd down kun

nen spelen door A te nemen en de kleur door te spelen.

Zuid gever Noord

OW kw. Schoppen 5

Harten H753

Ruiten A94

Klaver AHV75

West Oost

Schoppen AB Schoppen H108763

Harten H753 Harten B64

Ruiten 62 Ruiten HB3

Klaver B9432 Klaver 108

Zuid

Schoppen V942

Harten B64

Ruiten V10875

Klaver 6

West Noord Oost Zuid

Nurmohamed Englander Meys Pol

pas

pas 1Klaver 2Schoppen1) pas

2SA dbl pas 3Ruiten

pas pas pas

1) weak jump

    • Jan van Cleeff