Correcties & Aanvullingen

Lezing

In de krant van donderdag 21 december werd voor tweede kerstdag een lezing in het Rijksmuseum in Amsterdam aangekondigd (onder het kopje 'Kunst' in de Agenda, pagina 5). Daarbij werd niet vermeld dat deze kerstlezing van museumdirecteur Van Os alleen toegankelijk zal zijn voor degenen die daartoe een bon uit Het Parool hebben ingezonden.

Philips en AT&T

In het bericht Philips en AT&T eens over verkoop van telecom-activiteiten (in de krant van 21 december, pagina 27) staat ten onrechte dat Philips zich blijft toeleggen op apparatuur voor straalzenderverbindingen, basisstations voor GSM-telefonie, telefoniesystemen voor afgelegen gebieden en dergelijke. Na verkoop van deze activiteiten in openbare netwerksystemen concentreert Philips zich op produkten en systemen voor 'persoonlijke communicatie', zoals mobiele, draadloze en gewone telefoons, faxen, semafoons, smart cards, bedrijfs- en datacommunicatie.

Genève

In het hoofdartikel Gedaan met Unido (in de krant van 21 december, pagina 11) is ten onrechte de Economische Commissie voor Europa van de VN (ECE) gesitueerd in Wenen. De ECE is gevestigd in Genève.

Serpentines

Aan het eind van het artikel Supervouwende Serpentines (in de krant van 21 december, bijlage W&O, pagina 1) staat een verkeerd adres van de homepage van de protein databank. Het juiste adres is http://www.pdb.bnl.gov.