'Burundi glijdt af naar genocide'

GENÈVE, 23 DEC. Burundi glijdt af in de richting van genocide. Dat in gisteren in Genève gezegd door een VN-functionaris, die in Burundi onderzoek heeft gedaan naar de situatie van de mensenrechten.

Paolo Sergio Pinheiro, een Braziliaanse jurist die als speciaal gezant van de VN optreedt, zei dat gewapende lieden in Burundi “willekeurig moorden” op een schaal die het ergste doet vrezen voor de toekomst. Als er niet gebeurt, aldus Pinheiro, kan de etnische crisis in Burundi exploderen en tot een massale vlucht leiden die die in Rwanda nog overtreft. Volgens Pinheiro worden er per week gemiddeld tweehonderd burgers en twintig tot dertig soldaten vermoord en nemen die aantallen toe.

Een woordvoerder van de VN-hulporganisatie UNHCR bevestigde het beeld dat Pinheiro gisteren schilderde. Hij zei dat de etnische crisis in Burundi de hulpverlening aan de 159.000 Rwandese Hutu-vluchtelingen in Burundi compliceert.

De etnische crisis in Burundi is de afgelopen twee jaar verergerd, na de moord, door Tutsi-militairen, op de toenmalige president Melchior Ndadaye. Ndadaye was de eerste vrij gekozen president van het land. Hij werd in oktober 1993 vermoord. (Reuter)