AMC-directeur

Sinds zaterdag 9 december in NRC Handelsblad een interview verscheen met de nieuwe directeur patiëntenzorg van het AMC, schamen wij ons er bijna voor in datzelfde AMC werkzaam te zijn.

Chirurg Dirk Jan Bakker bestaat het namelijk om in dit interview niet alleen ons, maar vooral alle vrouwen in Nederland, op een ongehoorde wijze te schofferen. Hij doet dit ondermeer door uitspraken over abortus provocatus als 'kindermoord'. In vitro fertilisatie (reageerbuis-bevruchting) heeft volgens hem als enig doel het experimenteren met embryo's. Bakker beledigt met zijn uitspraken niet alleen zijn eigen medewerkers, hij beschadigt vooral deze mensen in nood zelf. Het is volstrekt ontoelaatbaar dat hij de suggestie wekt dat vrouwen, die zich genoodzaakt zien een zwangerschap te laten beëindigen, dat doen omdat “mevrouw op skivakantie wil”; “indicatie wintersport, slobber maar weg die boel”.

Het is op zich al merkwaardig dat iemand als Bakker, met zulke abjecte en ongenuanceerde opvattingen over vrouwen, abortus provocatus, euthanasie en in vitro fertilisatie, wordt aangesteld in een ziekenhuis dat op basis van een lange traditie een status heeft op te houden op het gebied van vrouwengezondheidszorg en psychosociale aspecten van voortplanting en seksualiteit. De orthodox-gereformeerde Bakker doet deze traditie af als zijnde “vrijzinnig-liberaal”. In zijn ogen moet aan deze traditie dan ook kennelijk een eind gemaakt worden, gezien het gebrek aan respect dat hij toont t.a.v. andere opvattingen dan de zijne. Bakkers uitlatingen werpen ons terug naar het eind van de vorige eeuw. Ook toen al kwam een groot WG-er (voorloper van het AMC), Treub, in het geweer tegen de zogenaamd christelijke opvattingen van sommige priesters, dominees en andere zedenprekers, die meenden dat vrouwen maar moesten doodbloeden na een 'criminele' abortus.

Vrouwen in Nederland laten nooit 'zomaar' een abortus verrichten. Zij doen dat omdat op dat moment voor hen geen andere oplossing denkbaar is. In Nederland hebben zij gelukkig het recht daar zelf over te beslissen.

Het is de vraag of vrouwen zich na de uitspraken van Bakker in ons ziekenhuis nog wel veilig kunnen voelen. Dat Bakker zijn eigen medewerkers door zijn uitspraken ernstig beschadigt is nog tot daaraantoe. Dat hij al die duizenden vrouwen, die de afgelopen 30 jaar hun recht op zeggenschap over eigen lijf, voortplanting en seksualiteit hebben bevochten, een trap onder de gordel geeft, is schandalig.

Het is moeilijk om met een man met opvattingen als de zijne onder één dak te moeten werken. Wij zien ons daarom genoodzaakt ons volledig te distantiëren van de inhoud van het interview. Wij, dat zijn 70 gynaecologen, maatschappelijk werkenden, verloskundigen, verpleegkundigen, arts-assistenten in opleiding, seksuologen en secretariaats-medewerkers van de Divisie Verloskunde / Gynaecologie-Vrouwenkliniek van het AMC

    • Rik van Lunsen
    • Ineke Rem
    • Maatschappelijk Werkende
    • Pim Ankum
    • Marion Kreyenbroek