Afsplitsing

In de samenvatting van de Den Uyl-lezing van Wim Kok, (NRC Handelsblad, 12 december), is een van de forse historische fouten terechtgekomen die Kok in deze lezing gemaakt heeft. Kok heeft het over 'De afsplitsing van splintergroeperingen ter linker- en rechterzijde - respectievelijk de PSP (1957) en DS'70 (1970)...''. Het is al de vraag of de PSP en DS'70 als splintergroeperingen mogen worden aangeduid. Maar in ieder geval is de PSP geen afsplitsing van de PvdA. Het grootste deel van de zeer diverse groep oprichters van de PSP was partijloos (daklozen noemden ze zichzelf). Slechts een enkeling kwam rechtstreeks over van de PvdA. De PvdA heeft nooit een linkse afsplitsing gehad die een landelijke politieke partij heeft gevormd.

    • Paul Denekamp