Topman Coopers en Lybrand berispt; 'Onzorgvuldig gehandeld bij Chipshol'

ROTTERDAM, 22 DEC. Bestuursvoorzitter drs. C. van Luijk RA van het accountantskantoor Coopers en Lybrand Nederland is vanmorgen ernstig op zijn vingers getikt door het College van beroep voor het bedrijfsleven. Registeraccountant Van Luijk heeft volgens het College onzorgvuldig gehandeld bij de behandeling van de jaarstukken van projectontwikkelaar Chipshol.

Het College legde Van Luijk (die tevens voorzitter is van Coopers en Lybrand Europa) daarom vanmorgen een schriftelijke berisping op. Het is de op twee na zwaarste tuchtrechtelijke straf die een registeraccountant kan krijgen. De volgende stap zou schorsing zijn en de zwaarste sanctie is uitschrijving uit het accountantsregister (het beroepsverbod).

Coopers & Lybrand Nederland zei vanmiddag dat het de uitspraak van de rechter “betreurt, maar constateert dat het College stelt dat “het al dan niet afgeven van een goedkeurende verklaring niet is gebruikt om een doel te bereiken dat daarmee geen verband hield.” Volgens een woordvoerder zal de berisping voor Van Luijk “geen persoonlijke consequenties hebben”.

Het conflict tussen Chipshol en Van Luijk speelt sinds 1993. Aanleiding was een door Van Luijk ondertekende brief met een weigering om de jaarstukken van Chipshol over 1992 goed te keuren, tenzij Chipshol beloofde af te zien van eventuele schadeclaims jegens Coopers. Van Luijk ondernam die actie terwijl er volgens de accountant van Coopers die Chipshol behandelde, geen reden was op basis van de financiële gegevens en economische vooruitzichten goedkeuring te onthouden.

Chipshol Forward, een bedrijf dat bijna 600 hectare grond in de omgeving van Schiphol wil ontwikkelen, is voor een ruime minderheid in handen van de familie Poot. Het bedrijf werkt sinds 1990 in de buurt van Schiphol aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark Chipshol Park. De familie Poot is al jaren in conflict met aandeelhouders H. van Andel en J. Wyler van Landinvest, een aan Chipshol gelieerd bedrijf dat met beleggingen in terrein rond Schiphol speculeert op een stijging van de grondprijzen rondom de luchthaven. Van Luijk is er door Chipshol steeds van beschuldigd onder een hoedje te hebben gespeeld met de beleggers in Landinvest.

President De Gooijer van het College van beroep voor het bedrijfsleven rekent Van Luijk zwaar aan dat hij (in een gefaxte brief) schijnbaar een link legde tussen de goedkeuring van de Chipshol-cijfers en de schadeclaims. “Het past een accountant niet om zelfs de schijn te wekken dat de bevoegdheid tot het afgeven van een goedkeurende verklaring wordt gebruikt om een doel te bereiken dat niet in onmiddellijk verband staat met het doel waarvoor deze wordt verlangd”, aldus De Gooijer. Dat leidt echter niet tot een schorsing omdat er “onvoldoende gronden” zijn om te concluderen dat Van Luijk uitsluitend heeft gehandeld “ter afwering van schadeclaims gericht tegen Coopers & Lybrand”. De vertegenwoordiger van Chipshol wilde na de uitspraak nog niets zeggen over eventuele schadeclaims voor Coopers. Eerder is gerept over enkele honderden miljoenen. Dat bedrag zou inmiddels naar beneden zijn bijgesteld.