Telefoonregistratie blijkt niet feilloos

ROTTERDAM, 22 DEC. Het kantongerecht in Rotterdam heeft deze week bepaald dat een man zijn telefoonrekening van 15.000 gulden niet hoeft te betalen. De rechter oordeelde dat PTT Telecom niet kan aantonen dat de abonnee de telefoongesprekken met Turkije die in rekening zijn gebracht ook daadwerkelijk heeft gevoerd.

Voorzitter T. Claessen van de Landelijke Werkgroep 06-gedupeerden is “verschrikkelijk blij” met de uitspraak. “Dit is hoopvol voor de tientallen andere zaken die onze advocaten in het hele land hebben aangespannen.” De PTT heeft volgens hem nu moeten toegeven dat de telefoonregistratie niet feilloos is. Volgens de PTT stamt de rekening van de Rotterdamse aansluiting uit 1990, toen de controle op het telefoonverkeer nog onzeker was, en hoeft de klant daarom niet te betalen. “Tegenwoordig is ons netwerk uitstekend beveiligd”, aldus een woordvoerder van de PTT.

Claessen zegt een computerprogramma te hebben waarmee hij op andermans lijn zou kunnen 'inbreken'. Volgens PTT Telecom heeft Claessen echter nooit kunnen aantonen dat dit programma werkt. “Meneer Claessen insinueert heel veel, maar kan niets waarmaken. Wij hebben hem meermalen uitgenodigd om te demonstreren dat je deze telefoonfraude kunt plegen, maar keer op keer is het hem niet gelukt”, zegt de woordvoerder.

Bij rechtszaken en op zittingen van de geschillencommissie over twijfelachtige nota's is nooit aangetoond dat 'inbreken' op andermans rekening mogelijk is.

Claessen geeft toe dat hij de fraudemethode niet kan laten zien. “Voor de computerprogramma's heb je apparatuur nodig die ik niet heb. Je moet ook speciale codes kennen om van willekeurige telefoonaansluitingen misbruik te maken. Ik verdenk medewerkers van de PTT ervan die codes tegen betaling door te spelen aan kwaadwillenden.” De PTT doet deze suggestie lacherig af als “zeer onwaarschijnlijk”.

De onafhankelijke geschillencommissie Post en Telecommunicatie juicht de uitspraak van de kantonrechter toe, omdat die de consument het voordeel van de twijfel biedt.

“Het is ons beleid om bij twijfel de PTT niet als onfeilbaar te beschouwen”, aldus J. Nijgh van de geschillencommissie. “Deze uitspraak betekent natuurlijk niet dat klanten voortaan bij elke nota die ze wat aan de hoge kant vinden, een klacht kunnen indienen. Je moet nog steeds een rechter of onze commissie overtuigen van jouw twijfels.”

Geschillen tussen PTT Telecom en consument over hoge telefoonrekeningen door 06-nummers worden uitgevochten in privaatrechtelijke procedures. Strafklachten werden steeds afgewezen, omdat het OM de aard van de geschillen niet geschikt vindt voor strafrechtelijke behandeling.

Volgens P. Wiewel, docent strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, moet het openbaar ministerie juist wel de strafrechtelijke procedures hanteren, omdat alleen op die manier de werkelijke dader van eventuele telefoonfraude kan worden gepakt.