Solo-agent op straat is vrij en veilig

DEN HAAG, 22 DEC. Politieagenten die alleen surveilleren voelen zich even veilig als politieagenten die als duo opereren. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de jongste uitgave van Politia Nova van het ministerie van binnenlandse zaken. De onderzoekers stellen dat solo-surveillance ook in Nederland toegepast zou kunnen worden.

De onderzoekers interviewden Belgische en Nederlandse politieagenten over hun ervaringen met het solo-surveilleren. Daarbij ging het vooral om de vraag of zij zich veilig voelden. Hun ervaringen werden vergeleken met die van politieagenten die enkel in tweetallen surveilleren.

De meeste solo-surveillanten voelen zich niet alleen even veilig als hun in duo optredende collega's, ze vinden hun solitaire arbeid ook bevredigend. Als voordelen noemen zij de grotere zelfstandigheid en het intensievere contact met het publiek.

Onderzoek in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië leert dat het werk van alleen optredende agenten niet onveiliger is dan duo's, aldus de Nederlandse onderzoekers. De kans om in eenzelfde situatie gewond te raken is even groot. Solisten krijgen in eenzelfde situatie zelfs minder vaak te maken met weerstand en geweld.

Per dienst handelen alleengaande agenten ongeveer even veel incidenten af als tweetallen, al krijgen de eersten minder vaak gevaarlijke meldingen toegewezen. Burgers dienen vaker een klacht in over het optreden van agenten samen op pad gaan.

Volgens de onderzoekers zijn de “buitenlandse” conclusies “in zekere mate” van toepassing op de Nederlandse situatie. In Nederland wordt al jaren gediscussieerd over het toepassen van de solo-surveillance om effectiever om te gaan met de beschikbare mankracht en middelen. (ANP)