Politie-CAO

NA ANDERHALVE MAAND is het conflict tussen de politiebonden en minister Dijkstal (binnenlandse zaken) bijgelegd. De minister heeft op het principiële punt in de onderhandelingen, de herziening van de onregelmatigheidstoeslagen, voet bij stuk gehouden, ook al heeft hij wat extra geld beschikbaar moeten stellen en de herziening over een langere periode uitgesmeerd. De agenten hebben met hun acties bereikt dat ze er materieel niet op achteruitgaan, maar de compensatie voor het verlies van de onregelmatigheidstoeslag betalen ze grotendeels zelf. De loonsverhoging die is overeengekomen is hoe dan ook mager.

Het bereikte akkoord is van belang omdat het op den duur zal leiden tot grotere flexibiliteit bij de inzet van het politiepersoneel. Nu krijgen alle agenten een vaste onregelmatigheidstoeslag, ongeacht het soort werk en de gewerkte uren. De bonden, die deze toeslag als een vast onderdeel van het salaris waren gaan beschouwen, hebben uiteindelijk ingestemd met een geleidelijke overgang naar een toeslagenstelsel dat alleen geldt voor nachtdiensten en werken in het weekeinde. Op deze manier, verwacht Dijkstal, zal de politie met materiële prikkels aangespoord worden om meer op onregelmatige tijden te werken. Dat komt de veiligheid van de burgers ten goede. DEZE VERANDERING in de beloningsstructuur zal leiden tot grotere differentiatie in de inkomens. Het valt te prijzen dat de politiebonden hiermee uiteindelijk hebben ingestemd. De bonden hebben bij de politie met haar hoge organisatiegraad buitensporig veel macht. Van zijn kant is Dijkstal er in geslaagd om binnen de minimale financiële ruimte die het regeerakkoord hem bood, de onvrede bij de politie te beperken. Aan protestacties van de politie kleven altijd onvoorspelbare risico's, maar de openbare veiligheid is geen moment in gevaar geweest. De acties waren niet ontwrichtend, een enkele keer wel over de rand.

Met het bereikte akkoord is een doorbraak bereikt in een element van de starheid bij de politie. Dat is een stap vooruit. Nu de dienstenroosters nog.