'Medische exceptie' voor artsen; Sorgdrager: geen straf bij euthanasie

DEN HAAG, 22 DEC. Minister Sorgdrager (justitie) wil medici onder voorwaarden uitsluiten van strafbaarstelling voor het plegen van euthanasie. Dit zegt zij vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

De minister zegt dat zij het opnemen van de zogeheten 'medische exceptie', waarbij dokters niet langer vallen onder de strafbaarstelling van euthanasie, in het wetboek van strafrecht “een aantrekkelijke gedachte” vindt.

Sorgdrager vindt wel dat tegelijkertijd een commissie van medici, juristen en ethici levensbeëindigend handelen door artsen moet toetsen. Die commissie zou moeten onderzoeken of een arts zich in een concreet geval aan de norm gehouden heeft. Sorgdrager: “Als het heel ernstig is, kan de kwestie toch weer strafrechtelijk afgedaan worden, maar als het meer in de sfeer van de medische zorgvuldigheden zit, dan kun je het in de tuchtsfeer afdoen.”

De minister voelt er niet voor om vervolging van medici die euthanasie plegen helemaal buiten de sfeer van het strafrecht te brengen. “Je kunt nu eenmaal nooit het medisch handelen van die arts als medische exceptie onvoorwaardelijk aannemen. Dat kan niet. Er is altijd de mogelijkheid dat er ergens uitwassen voorkomen waartegen opgetreden moet kunnen worden.”

Over de bestaande euthanasieregeling, die onder het vorige kabinet tot stand kwam, zegt de bewindsvrouw: “Het is inderdaad de vraag of de huidige regeling ideaal is.” Volgens Sorgdrager werken artsen overigens goed mee met de regeling. Het aantal meldingen van euthanasie is het afgelopen jaar met honderd gestegen tot ruim vijftienhonderd.

De regeringspartijen CDA en PvdA besloten in de vorige kabinetsperiode de strafbaarstelling van euthanasie te handhaven. Wel kwam er een regeling die voorschreef dat medici gevallen van euthanasie konden melden. Het was verder de bedoeling dat de rechter vervolgens zou vaststellen wat wel en wat niet kan op het terrein van euthanasie.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 spraken vorig jaar in het regeerakkoord af om het euthanasiebeleid in 1996 te evalueren en te bezien of het wetboek van strafrecht op dit punt wijziging behoeft.

Het euthanasiebeleid staat sinds kort weer ter discussie naar aanleiding van de weigering van de Groningse officier van justitie Drenth om een kinderarts te vervolgen wegens het doden van een zwaar defecte pasgeborene.

Sorgdrager waarschuwt dat zij niet verwacht dat wetgeving het euthanasievraagstuk definitief zal oplossen: “Je zult altijd grensgevallen hebben, wat voor regeling je ook maakt voor euthanasie. Er zal altijd discussie zijn. En er zal altijd een toetsing van het handelen van dokters moeten zijn. Alleen, ik vind de strafrechtelijke toetsing zoals die nu is een heel bot middel.”

    • Frank Vermeulen