Leeson overdenkt met kerst of hij voor lagere straf zal vechten

SINGAPORE, 22 DEC. Nick Leeson moet de komende acht dagen in zijn cel in Singapore afwegen of het waard is te vechten voor een lagere straf.

De 28-jarige Brit heeft tot 30 december, 13.00 uur de tijd om te beslissen of hij definitief beroep wil aantekenen tegen de gevangenisstraf van zes en een half jaar die hij begin deze maand van een Singaporese rechter kreeg opgelegd.

Leeson, die werd veroordeeld wegens fraude en valsheid in geschrifte, waarmee hij zijn werkgever Barings aan de rand van de afgrond bracht, tekende op 12 december officieel beroep aan tegen zijn straf. De Singaporese rechter Richard Magnus, die Leeson veroordeelde, heeft nu - sneller dan verwacht - gereageerd op het beroep en schriftelijk uitleg gegeven hoe hij tot de strafmaat voor Leeson is gekomen.

Magnus stuurde zijn explicatie naar Leeson's Singaporese advocaat John Koh. Deze zei vanmorgen dat Leeson de uitleg zal bestuderen en het daarvan zal laten afhangen of hij inderdaad beroep aantekent. Voor Leeson is dat een belangrijke afweging. De voormalige Barings-medewerker loopt risico dat hij méér straf krijgt, wanneer de Hoge Raad die zijn beroep behandelt hem uiteindelijk in het ongelijk stelt. Aan de andere kant viel de straf die Leeson op 2 december kreeg opgelegd van Magnus zwaarder uit dan algemeen was verwacht en wijst men in juridische kringen in Singapore op gunstige jurisprudentie voor hem.

Als Leeson besluit beroep aan te tekenen, doet hij dat alleen tegen de straf die hij kreeg voor één van de twee aanklachten op basis waarvan hij uiteindelijk is berecht. Aanvankelijk stonden er elf aanklachten tegen de Brit uit, maar de rechter liet negen daarvan vallen, al wogen deze wel mee in de bepaling van de strafmaat. Voor de overige twee aanklachten, die beide vielen onder 'bedrog', kon Leeson respectievelijk één en zeven jaar gevangenisstraf krijgen.

Nick Leeson overweegt nu beroep aan te tekenen tegen één van die twee aanklachten. Het gaat om de aanklacht waarbij Leeson ervan is beschuldigd dat hij SIMEX, de Singaporese termijnbeurs waarop Barings actief was, heeft voorgelogen over de liquiditeit van zijn werkgever Barings Futures Singapore. Door eigenhandig contracten aan te passen en financiële overzichten te vervalsen, heeft de Brit SIMEX een verkeerd beeld geschetst van de financiële situatie bij Barings. Leeson kreeg hiervoor uiteindelijk zes jaar celstraf. Voor de andere aanklacht kreeg hij zes maanden gevangenis opgelegd.

Juristen in Singapore verwachten dat Leeson inderdaad beroep zal aantekenen tegen zijn straf en geven de Brit goede kansen voor een strafvermindering. Volgens Walter Woon, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Singapore, draait het bij dit beroep om de strafkorting die Leeson mocht verwachten, nadat hij alle medewerking had verleend aan de Singaporese autoriteiten voor het onderzoek naar de ondergang van Barings. Ook zijn vrijwillige terugkeer naar Singapore en zijn schuldbekentenissen spelen daarbij een rol. Woon noemt de verminderde straf van zeven jaar maximaal naar zes jaar, voor de aanklacht waarbij SIMEX betrokken was, “geen grote beloning voor zijn volledige medewerking”.

    • Max Christern