Kleine partijen liggen dwars bij overname Raet

ROTTERDAM, 22 DEC. Kleine aandeelhouders in Raet blokkeren de overname van dit Utrechtse automatiseringsbedrijf. De Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM), Amev-dochter Sequoya en Raetbel, houder van het personeelsbelang (circa 10 procent) in Raet, vinden het nieuwe bod van Roccade en Getronics te laag.

Dit bevestigen partijen die nauw bij het onderhandelingsproces betrokken zijn. De kandidaat-kopers, automatiseerders Getronics en Roccade, zouden ongeveer 10 miljoen gulden in mindering willen brengen op hun bod van ruim honderd miljoen gulden. Reden daarvan is dat het sociaal plan voor de onderneming duurder is uitgevallen dan eerder voorzien. Drie voormalig bestuurders van Raet, H. Mattes, J. Albers en J. Rutges, nu betrokken bij Raetbel, willen dat het bedrijf zelfstandig verdergaat onder nieuw management. Bestuurder B. Wigman van de vakbond VHP noemt de opstelling van de oud-bestuurders “een grof schandaal”. “Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Raet”, meent hij. De oud-bestuurders vergaderden vanmorgen nog over de overname en waren niet bereikbaar voor commentaar.

Ook Amev-dochter Sequoya wil voorlopig niet op de kwestie reageren. De directieleden van de NPM zijn niet bereikbaar. Grootaandeelhouders Heidemij, Delta Lloyd en Centraal Beheer, die samen met de Nationale Investeringsbank ongeveer driekwart van de Raet-aandelen bezitten, geven evenmin commentaar.

Een boekenonderzoek bij Raet heeft uitgewezen dat het bedrijf in tegenstelling tot een eerdere prognose op “substantieel verlies” afstevent. Dit komt vooral door slechte resultaten van de divisie Applicaties (RAS). Voor Roccade en Getronics waren de onverwachte uitkomsten van dit boekenonderzoek aanleiding hun bod op Raet, aanvankelijk geschat op 150 miljoen gulden, te verlagen.

Bij RAS is een sanering noodzakelijk, waardoor 350 van de 510 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. De kleine aandeelhouders weigeren te delen in de kosten van deze sanering, die door Getronics en Roccade is afgedwongen. Op een aandeelhoudersvergadering van Raet op 29 december zal waarschijnlijk een definitief besluit over de overname genomen worden. Beide automatiseringsbedrijven houden vooralsnog vast aan hun intentie elk 50 procent van de aandelen in Raet over te nemen. Daardoor zouden ze gezamenlijk 's lands grootste automatiseringsconcern kunnen vormen met 2,5 miljard gulden omzet, 15 procent marktaandeel en ongeveer achtduizend werknemers.