FAO vreest mondiaal tekort op graanmarkt

ROME, 22 DEC. De mondiale graansituatie blijft bijzonder kritiek. Ook al daalt de vraag licht, de graanvoorraden zullen sterk moeten worden aangesproken, omdat de produktie fors is gedaald. Hoge prijzen blijven een probleem voor arme voedselimporterende landen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de periodieke Food Outlook die de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, deze week heeft gepubliceerd. Om de wereldgraanvoorraden terug te brengen op het minimumniveau dat volgens de FAO nodig is, zou de produktie met zeker vier procent moeten stijgen.

Dit seizoen liggen de voorraden op 14 à 15 procent van de consumptie. In 1994-95 was dat nog achttien procent, ongeveer het minimumniveau dat nodig wordt geacht om te kunnen reageren op tegenvallende oogsten en hongersnoden die het gevolg zijn van oorlog en massale vluchtelingenstromen.

In het lopende seizoen 1995-96 zal wereldwijd gezien de produktie voor het derde achtereenvolgende jaar achterblijven bij wat nodig is voor de consumptie. Deze daling zit bijna volledig in de produktie van ruwe granen in de rijke landen. De prijsstijging voor graan is volgens de FAO uitsluitend toe te schrijven aan het gedaalde aanbod, want de consumptie is ook aan het dalen. Wereldwijd wordt voor het seizoen 1995-96 een daling in het graangebruik voorspeld van ongeveer twee procent, naar 1752 miljoen ton.

In het voorgaande seizoen was het graangebruik nog met 1,6 procent gestegen. Ongeveer de helft van het graan wordt door mensen opgegeten. De consumptie blijft ongeveer gelijk in de rijke landen en stijgt in ontwikkelingslanden, maar in de rijke landen is het gebruik van graan voor veevoer wegens de hoge prijzen sterk aan het dalen. De FAO waagt zich niet aan een voorspelling over de prijsontwikkelingen.

Sommige landen hebben al een groot deel van hun importen gekocht of de prijs daarvoor contractueel vastgelegd. Dat verklaart de lauwe handel op dit moment en de neerwaartse druk op de prijzen, die evenwel “uitzonderlijk hoog” blijven. Maar andere landen hebben graanaankopen uitgesteld in de hoop dat de prijzen dalen. Wanneer die landen massaal gaan kopen, zouden de prijzen weer sterk kunnen stijgen.

Op de goederenmarkt bleven de graanprijzen vanmorgen hoog ondanks een forse daling van de soya-markt. Gevreesd wordt voor de de Amerikaanse graanproduktie, die kan tegenvallen door de uitzonderlijke droogte in het winterseizoen tot nu toe. Die droogte blijft nog zeker een week aanhouden.

    • Marc Leijendekker