Dijkstal en bonden in principe eens over CAO politie

DEN HAAG, 22 DEC. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en de politiebonden hebben gisteravond een principe-akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de 40.000 politieambtenaren. De acties van de politie zijn daarmee van de baan.

Met het akkoord komt een einde aan een maandenlange strijd over een nieuwe CAO. Na uren onderhandelen toonden zowel Dijkstal als de bonden zich tevreden over het resultaat. “Het was een kwestie van steeds opnieuw in elkaar schuiven van allerlei voorstellen. Beide parijen moesten inschikken”, verklaarde Dijkstal.

Het belangrijkste geschilpunt was het voornemen van Dijkstal de inconveniënten-toeslag te schrappen. De bonden keerden zich daar fel tegen. Iedere agent krijgt, of hij nu onregelmatig werkt of niet, een vaste toelage voor onregelmatigheid.

Om uit de impasse te komen schakelde Dijkstal de commissie-Albeda in. De commissie stelde een bruto inkomensgarantie voor van zeven jaar. De onregelmatigheidstoeslag zou per 1 juli 1996 worden vervangen door een operationele toelage, die alleen wordt uitgekeerd bij onregelmatig werk. Zestig procent van de vaste component van de huidige regeling zou dan worden ingebouwd in het salaris. De bonden wezen dit af.

Beide partijen hebben nu afgesproken dat de vaste component van die onregelmatigheidstoeslag verdwijnt. Dat gebeurt stapsgewijs, waarbij tien jaar lang tien procent van die vaste component in het normale salaris wordt ingebouwd. “Niemand hoeft ook maar één gulden in te leveren”, aldus voorzitter Van Duijn van de Nederlandse Politiebond (NPB). Volgens topambtenaar Borghouts is het bereikte akkoord “gunstiger en zelfs iets goedkoper” dan het voorstel van Albeda.

De variabele component van de huidige inconveniëntenregeling wordt in juli 1996 vervangen door een operationele toelage. De hoogte daarvan hangt af van de mate waarin politiemensen ook echt op onaangename uren werken. Dat zijn de uren tussen 's avonds tien uur en 's ochtends zeven uur. En voortaan tellen ook alle op zaterdag gewerkte uren.

De CAO heeft een looptijd tot 1 juli volgend jaar. Alle politiefunctionarissen krijgen een loonsverhoging van 1,5 procent. Dijkstal en de bonden hebben ten slotte afgesproken een studie te verrichten naar arbeidsduurverkorting tot een gemiddelde werkweek van 36 uur. Die studie moet 1 oktober 1996 klaar zijn.