D66'er in Voorburg boos weg

VOORBURG, 22 DEC. De fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Voorburg, V. Okkersen, heeft zijn functie ter beschikking gesteld en zijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Hij heeft de partij-Okkersen opgericht en blijft lid van de gemeenteraad. Burgemeester H. Eenhoorn is het niet eens met de stap van Okkersen. Ook de fractie van D66 is ontevreden over de handelwijze van het raadslid.

Okkersen stapt op wegens wat hij noemt “een sfeer van roddel en achterklap” in de eigen fractie en de “vergadercultus” die de partij er op na zou houden. Okkersen was bijna vier jaar fractievoorzitter van D66. Bij de laatste verkiezingen voerde hij de lijst aan. Als onafhankelijk raadslid zal hij ongeveer dezelfde standpunten uitdragen als die van D66, zo kondigt hij aan.

Burgemeester Eenhoorn vindt dat Okkersen zijn lidmaatschap van de gemeenteraad had behoren op te geven. “Als je afscheid neemt van een partij op wier vleugels je de gemeenteraad bent binnengekomen, moet je ook van de gemeenteraad afscheid nemen”, aldus Eenhoorn. “Deze handelwijze is niet in strijd met het staatsrecht, maar je gooit er wel de democratische regels door te grabbel. De politieke partijen vormen de basis van de democratie.” Twee maanden geleden stapte een ander Voorburgs raadslid, T. Mallée, uit de fractie van de Onafhankelijken. Ook hij heeft zijn zetel in de raad behouden.

Okkersen is vooral ontstemd omdat de fractie buiten hem om, “in geheime vergaderingen”, zijn verzoek behandelde om hem wegens drukke werkzaamheden van het voorzitterschap te ontheffen. “Dat is een vorm van achterkamertjespolitiek die je niet van D66 verwacht. Ik dacht dat de partij altijd voor openheid stond”, aldus Okkersen. Verder vindt Okkersen dat de fractie te vaak vergadert. “Ik hoef niet op de hoogte te worden gehouden van ieder dakkapelletje. Je zou kunnen overwegen de raadscommissies af te schaffen en twee keer per maand een raadsvergadering te houden.”