Zalm: geen extra geld scheepvaart

DEN HAAG, 21 DEC. Minister Zalm (financiën) ziet geen mogelijkheid nog dit jaar de fiscale stimuleringsmaatregel voor de zeescheepvaart met 30 miljoen gulden te verhogen. Ondanks de argumentatie van Zalm werd vannacht een motie aangenomen van de Tweede Kamerleden Ybema (D66) en Van der Ploeg (PvdA) waarin staat dat het extra geld dit jaar nog moet worden besteed.

“De motie is technisch onuitvoerbaar”, aldus een voorlichtster van financiën vanmorgen. “De wens van de Kamer kan niet worden uitgevoerd.”

Het Kamerlid Van der Ploeg is niet overtuigd door de argumenten van Zalm. “Waar een wil is, is een weg”, zei hij vanmorgen. “Technisch onuitvoerbaar is een flauwe smoes voor nog maar vijf ambtelijke werkdagen.” Wanneer de motie niet wordt uitgevoerd “staat de wens automatisch op de lijst voor 1996”.

Bij de behandeling van de Najaarsnota, een tussentijds verslag van de lopende begroting, vorige week drongen met name Ybema en Van der Ploeg aan op extra geld. Met dit geld zou een aanvullend orderpakket van ongeveer 300 miljoen gulden kunnen worden binnengehaald; opdrachten voor met name werven in het noorden van het land.

De potentiële orders zijn in juli aangemeld. Zalm wijst de Kamer erop dat het moeilijk is de aanvragen die toen net buiten de boot vielen, alsnog te honoreren. Er zou, om concurrentievervalsing en juridische procedures van scheepvaartondernemingen te voorkomen, een geheel nieuwe inschrijving moeten plaatshebben van potentiële orders. Daarmee is zoveel tijd gemoeid dat Financiën de aftrek pas in 1996 kan toekennen.