Verloedering (1)

Als abonnee gedurende meer dan 40 jaar valt het mij op, dat ook NRC Handelsblad bezig is met een inhaalslag wat betreft het bijdragen aan de verloedering van onze samenleving.

Symptomatisch voor dit verschijnsel waren de bijdragen van respectievelijk H. Camps en M. Pam, op 15 december. In het artikel van Camps wordt een lans gebroken voor het eerlijke leeghoofdige voetbal van de Ieren tegenover de arrogante techniek van het Nederlandse elftal. Het zij zo; maar waarom moet met de haren erbijgesleept een goedkope, vulgaire veeg uit de pan worden uitgedeeld aan Prins Willem Alexander. Hierbij maakte de schrijver dezelfde door hem gesuggereerde fout van arrogantie, die hij de Nederlandse voetballers verwijt. Het grote verschil is, dat Camps grofheden begaat ten opzichte van iemand die zich niet kan verdedigen. De Ieren konden dat nog wel! In het stuk van Pam met als vette kop 'drieletterigwoord'-film over Filmpje van P. de Leeuw, wordt m.i. terecht de vloer aangeveegd met de walgelijke platvloersheid van veel huidige generatie Nederlandse (on)gein-makers. Jammer dat Pam er zoveel smerige tekst voor nodig heeft, dat het contraproductief wordt. Is een scherpe tekst zonder alle opgediende vunzigheid niet binnen bereik van de schrijver? En nu maar hopen, dat niet te veel niet-Nederlanders onze kwaliteitskranten lezen of onze tv-programma's volgen in de landen om ons heen. Hoe zou het toch komen, dat er nooit meer Nederlanders worden benoemd voor internationaal belangrijke functies?

    • Ir. F.A. Doorman