Twee PvdA'ers tegen de Nabestaandenwet

DEN HAAG, 21 DEC. De Eerste Kamer heeft gisteren met 41 stemmen voor en 33 tegen voor de invoering van de Algemene Nabestaandenwet gestemd. Alle oppositiepartijen stemden tegen alsmede twee leden van de PvdA, de senatoren M. Jaarsma en K. Zijlstra.

De fractievoorzitter van de PvdA, J. van den Berg, zei dat het kabinet deze twee tegenstemmen moest opvatten “als een ernstige waarschuwing”. Het kabinet moet, vindt de Eerste Kamer unaniem, zorgvuldiger omgaan met bestaande uitkeringen als het besluit tot wijzigingen in de sociale zekerheid. De senaat heeft eerder in een motie uitgesproken dat bestaande rechten in principe niet mogen worden aangetast.

Bij de invoering van de Algemene Nabestaandenwet gebeurt dat wel. Deze wet, die de uit 1959 daterende Algemene Weduwen- en Wezenwet zal vervangen, kan ook voor weduwen en weduwnaars die al een uitkering hebben tot een verlaging of intrekking ervan leiden, uiterlijk in 1998. Voor toekomstige weduwen of weduwnaars wordt het veel moeilijker voor een uitkering op grond van deze volksverzekering in aanmerking te komen. Dit hangt onder meer af van de leeftijd en het eigen inkomen.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd al duidelijk dat de Eerste Kamer ondanks haar bezwaren in meerderheid de Algemene Nabestaandenwet zou steunen. Met “pijn in het hart”, zoals D66-senator Gelderblom-Lankhout gisteren zei. Dit gebeurde nadat staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) had beloofd dat de gevolgen voor weduwnaars met een WAO-, WW- of VUT-uitkering zullen worden verzacht.

Bovendien zegde hij toe dat de invoeringsdatum van de nieuwe wet van 1 april naar 1 juli 1996 verschuift. Dat biedt particulieren en bedrijven meer gelegenheid zich op een aanvullende verzekering te oriënteren. Het Verbond van Verzekeraars liet gisteren weten dat het zijn aanbod om werknemers collectief te verzekeren tegen het risico van het verlies van een partner eveneens verlengt van 1 april naar 1 juli. De verzekeraars hebben bedrijven de mogelijkheid geboden hun werknemers tot die tijd collectief en zonder risicoselectie te verzekeren.