Regering Juppé wil sociale vrede, geen concessies

PARIJS, 21 DEC. De Franse regering komt vandaag met werkgevers en werknemers bijeen in een poging om na weken van wilde stakingen de sociale vrede te tekenen.

Op de agenda staan werk voor de jeugd en vormen van arbeidstijdverkorting, maar de zorg om de ingezakte economische groei staat centraal. De vakbonden vragen verhoging van de lonen over de hele linie.

Voor zowel premier Juppé als voor de vakbeweging staat veel op het spel bij deze 'sociale top'. De regering wil het land weer aan het werk krijgen zonder nog veel extra concessies te doen. Tijdens de crisis van de afgelopen vier weken bevroor zij al plannen om de overheidspensioenen en de zwaar verliesmakende spoorwegen te herstructureren. De bonden zoeken een eervolle afronding van de stakingen.

De regering lijkt het met de particuliere werkgevers eens dat een loonronde op dit moment te duur uitpakt. Jean Gandois, voorzitter van de werkgevers-organisatie CNPF viel al nijdig uit: “Wat denkt u, dat wij na alle verliezen die wij hebben geleden, ook nog eens voor kerstman kunnen spelen?”

Volgens de financiële krant La Tribune zou Juppé uitstel overwegen van de speciale, tijdelijke belasting van 0,5 procent op alle inkomens. Deze belasting, bedoeld om het tekort op de sociale zekerheid in te lopen, moet dertien jaar 25 miljard franc (8 miljard gulden) opleveren. Uitstel zou de groei een impuls kunnen geven, maar rekt het proces van aanzuivering van de overheidsfinanciën.

Volgens een enquête onder werkgevers denkt de helft langs dezelfde lijn en acht herstel van de economische groei belangrijker dan tijdig voldoen aan de convergentie-criteria van het Verdrag van Maastricht. Ingang van de derde fase van de EMU moet volgens hen zo nodig later dan 1999 plaatshebben. Vijfenveertig procent van de Franse ondernemers is het hier niet mee eens.