PvdA: lintjes niet langer automatisch naar Kamer

DEN HAAG, 21 DEC. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zal een initiatief-wetsvoorstel indienen om het automatisch verlenen van koninklijke onderscheidingen aan volksvertegenwoordigers en bewindslieden ongedaan te maken. Tweede-Kamerlid Apostolou kondigde dit gisteravond aan in een debat met minister Dijkstal (binnenlandse zaken).

De minister en de Tweede Kamer werden het definitief niet eens over de manier waarop vanaf volgend jaar volksvertegenwoordigers onderscheiden moeten worden. Een Kamermeerderheid wil met de inwerkingtreding van het nieuwe decoratiestelsel af van het automatisch toekennen van een onderscheiding aan politici; het kabinet houdt van zijn kant onverkort vast aan het gebruik om parlementariërs na tien jaar een onderscheiding te verlenen.

De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat het automatisme haaks staat op het beginsel in het nieuwe decoratiestelsel dat onderscheidingen alleen worden toegekend voor 'bijzondere verdiensten'. Het kabinet vindt daarentegen dat het toekennen van onderscheidingen aan parlementariërs op grond van een inhoudelijke beoordeling van hun kwaliteiten zal leiden tot politisering van het decoratiestelsel. Bovendien vindt het kabinet het staatsrechtelijk onjuist dat het zou oordelen over volksvertegenwoordigers, die juist tot taak hebben het kabinet te controleren.

Een compromisvoorstel van Tweede-Kamerlid Scheltema-de Nie (D66) kreeg gisteravond geen steun. Zij stelde voor volksvertegenwoordigers nog wel te onderscheiden, maar alleen als zij hun loopbaan hebben beëindigd. Een voorstel van SP en Groenlinks om helemaal geen koninklijke onderscheidingen meer toe te kennen, werd eveneens verworpen.