Plantijn koopt Van Poll Drukkerijen

De grafische ondernemingengroep Plantijn Groep heeft de Koninklijke Van Poll Drukkerijen te Roosendaal overgenomen. Van Poll verkeerde sinds 15 december in surséance van betaling, ondanks een aantal saneringen in de jaren ervoor. Plantijn biedt alle crediteuren van Van Poll volledige betaling aan. De werkgelegenheid (45 werknemers produceren een omzet van 10 miljoen gulden) wordt vooralsnog gehandhaafd. De nieuwe eigenaar heeft echter geen garanties gegeven. Tot nu toe was Van Poll een werkmaatschappij van Van Poll Holding. Die is voor 70 procent eigendom van Steven Hommersom, algemeen directeur bij de drukkerij, en voor 30 procent in handen van een derde, J. Hoos. De Plantijn Groep telt 12 bedrijven met totaal ongeveer 650 personeelsleden en een omzet van ruim 190 miljoen.