Onderzoek bepleit na lek in Bredase Raad

BREDA, 21 DEC. Loco-burgemeester H. van Raak van Breda wil dat de commissaris der koningin in Noord-Brabant, F. Houben, een justitieel onderzoek laat instellen naar het uitlekken van stukken van de vertrouwenscommissie van de Bredase gemeenteraad die zich moest uitspreken over een nieuwe burgemeester. Houben noemt het uitlekken “onaanvaardbaar” en spreekt van “een zeer ernstige zaak.”

Brabantse kranten publiceerden gisteren mededelingen uit de stukken van de commissie. Hierin werd belicht waarom de commissie sommige kandidaten wèl en andere minder geschikt achtte. Deze week werd de benoeming bekend van burgemeester Chr. Rutten (VVD) van Middelburg tot burgemeester van Breda. Uit de stukken blijkt dat vijf van de zes leden van de vertrouwenscommissie liever de Weertse burgemeester, L.B.M. van Maaren-van Balen (PvdA), als opvolger van E. Nijpels hadden gezien. Ze hadden liever een vrouw en roemden haar “zakelijk open, creatieve en betrokken persoonlijkheid”. Rutten kwam op de tweede plaats. Hij zegt niet onder de indruk te zijn. “Het gebeurt wel vaker dat het advies van vertrouwenscommissies niet wordt gevolgd. Je speelt in de eredivisie en daar kan er maar één winnaar zijn.”

Niet bekend

Van Raak noemt het uitlekken “ongehoord en laakbaar”. Hij betreurt het dat de kwalificaties ten aanzien van de kandidaten in de openbaarheid zijn gekomen. “Op deze manier worden mensen beschadigd”, aldus Van Raak. Ook enkele ambtenaren, die eveneens in bezit waren van de vertrouwelijke stukken, waren gehouden aan de geheimhoudingsplicht.