Nijmegen betaalt miljoen voor vetlozing

NIJMEGEN, 21 DEC. De gemeente Nijmegen zal het Zuiveringsschap Rivierenland een miljoen gulden betalen wegens het jarenlang illegaal lozen van vet op het riool. Daarnaast zal de gemeente een financiële schikking treffen met het openbaar ministerie.

Een meerderheid van de gemeenteraad liet gisteravond op de raadsvergadering weten definitief een punt te willen zetten achter de zogeheten vet-affaire, die Nijmegen sinds deze zomer bezighoudt. Toen werd bekend dat medewerkers van de stadsreiniging vanaf 1981 ingezameld bedrijfsvet, afkomstig van horecabedrijven in de stad, illegaal op het riool geloosd hebben.

Het Zuiveringsschap Rivierenland presenteerde de gemeente een naheffing van 882.000 gulden plus een boete van 88.000 gulden. Het schap, verantwoordelijk voor de zuiveringsinstallaties waar het geloosde vet uiteindelijk terechtkwam, gaat bij de naheffing uit van het illegaal lozen vanaf 1990 tot juli 1995, terwijl de boete geldt voor de jaren 1990 tot en met 1992. De lozingen vóór 1990 worden als verjaard beschouwd. De gemeenteraad legt zich zowel bij de naheffing als bij de boete neer.

Anders ligt dat bij het schikkingsvoorstel van het openbaar ministerie. Het OM heeft de gemeente al eerder een schikking voorgesteld van 120.000 gulden, waarvan 45.000 gulden wegens het onrechtmatig verkregen voordeel door de lozingen. De raad liet gisteravond weten dat die 120.000 gulden betaald moet worden, maar burgemeester E. d'Hondt denkt daar anders over. Volgens hem is het eventuele voordeel weggevallen door de naheffing plus boete die het Zuiveringsschap heeft opgelegd.

In een brief aan de hoofdofficier van justitie mr. S. van Gend stelt d'Hondt daarom dat een schikking van 75.000 gulden redelijk is. De burgemeester gaat er blijkens zijn brief van uit dat Van Gend hiermee kan instemmen. Dat is evenwel een misrekening, zo liet persofficier S. Buist vanochtend desgevraagd weten. Volgens Buist heeft het OM een schikkingsvoorstel gedaan waarbij “alle relevante zaken heel goed zijn nagegaan”. “De kans dat het OM op het voorstel zal terugkomen beschouw ik als zeer miniem”, zegt Buist. Hij wees erop dat de boete van het Zuiveringsschap betrekking heeft op de jaren 1990 tot en met 1992, terwijl “wij het hebben over de jaren 1993 tot 1995. De burgemeester heeft dus ongelijk als hij beweert dat hij dubbel gestraft wordt”.

Het OM acht het tegenbod van Nijmegen “niet acceptabel en zal de gemeente alsnog dagvaarden als er niet heel snel, namelijk deze week, wordt betaald”. In dat geval moet de gemeente zich in maart voor de rechter verantwoorden voor de hele gang van zaken. “En het is gebruikelijk dat een straf ter zitting zo'n tien procent hoger uitvalt dan een schikkingsvoorstel”, aldus Buist.