'Leerlingen moeten op school fitheidstest doen'

DEN HAAG, 21 DEC. Middelbare scholen moeten in de toekomst hun leerlingen regelmatig een conditietest afnemen om te zien of de scholieren voldoende en goed bewegen.

Dit schrijven de staatssecretarissen Terpstra (welzijn en sport) en Netelenbos (onderwijs) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Een nog op te richten projectgroep moet de 'bewegingsarmoede' onder scholieren bestrijden en zal bekijken waaraan zo'n fitheidstest moet voldoen.

De beide bewindslieden schrijven dat de leefstijl van jongeren in Nederland moet veranderen. Naar aanleiding van recente onderzoeken maken ze zich zorgen over de fysieke gezondheid van jongeren, hun integratie in de samenleving en hun maatschappelijk welbevinden.

De problemen zijn het nijpendst bij jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Zij doen uit zichzelf weinig aan sport en de gymlessen op school boeien hen niet bijster. Bovendien stoppen veel jongeren op die leeftijd met georganiseerd sporten wegens andere vrijetijdsactiviteiten en schoolverplichtingen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek beweegt slechts 33 procent van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar voldoende om positieve gezondheidseffecten te bereiken.

De projectgroep krijgt van Terpstra vijf miljoen gulden voor de komende vier jaar. Behalve het onderzoek naar een fitheidstest moet de projectgroep ook experimenten en vernieuwende activiteiten ontwikkelen en een plan van aanpak en een landelijke campagne opzetten.

Uit de laatste TNO-gezondheidspeiling bleek dat zes procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ongezond is. Die groep bevindt zich vooral in de grote steden.