Koelvloeistof

Het is opvallend dat, telkens wanneer de chloorfluorkoolstofverbindingen ter sprake komen in verband met de aantasting van de ozonlaag (NRC Handelsblad, 9 december), de miljoenen koelapparaten in huishoudens en supermarkten worden genoemd en voorbij wordt gegaan aan de duizenden koelschepen die de werelzeeën bevaren.

Die schepen hebben elk soms duizend kilogram CFK's in voorraad, die, bij veelvuldig voorkomende lekkages in de koelleidingen en asafdichtingen van de compressoren, tijdens de reis moeten worden aangesproken. In de eerstvolgende haven van aankomst wordt getracht deze buffervoorraad weer aan te vullen. Een huishoudkoelkast bevat niet meer dan enkele tientallen grammen CFK. Een koelschip van enige afmeting verbruikt soms per reis een hoeveelheid van deze koelvloeistof waarmee men tienduizend huishoudkoelkasten zou kunnen vullen.

    • Guus Keyzer