Kamer doet studie naar broeikaseffect

DEN HAAG, 21 DEC. De Tweede Kamer heeft gisteren een tijdelijke onderzoekscommissie ingesteld die de problematiek rond klimaatverandering en het versterkte broeikaseffect dat daarvan de oorzaak is, inzichtelijk moet maken.

Het besluit tot instelling van de commissie is genomen op advies van de vaste commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Het PvdA-Kamerlid Ferd Crone had in september al de oprichting van een dergelijke commissie bepleit.

De nieuwe commissie is ingesteld voor een periode van zes maanden en zal voornamelijk trachten kennis te vergaren over de relatie tussen klimaatverandering en het versterkte broeikaseffect dat het gevolg is van de voortdurend toenemende concentraties van kooldioxyde, methaan en lachgas in de atmosfeer.

De commissie wil in kaart brengen in hoeverre Nederland bijdraagt aan het probleem en wat hier aan belangrijkste gevolgen te verwachten is. Ook zal zij mogelijke beleidsdoelstellingen inventariseren.

In de loop van de komende maanden zullen openbare gesprekken en debatten worden georganiseerd.

Deze werkwijze zou de publieke aandacht voor het klimaatprobleem moeten vergroten. Voorzitter van de 'onderzoekscommissie klimaatveranderingsbeleid' is het GPV-kamerlid Eimert van Middelkoop.