Jongeren douchen langer dan ouderen

Jongeren tot 40 jaar staan gemiddeld zo'n twee minuten langer onder de douche dan ouderen, en daarvan behalen pubers een record van 6,37 minuten per douche-beurt. Daarentegen nemen mensen tussen de veertig en vijftig jaar het vaakst een douche-beurt, bijna negen keer per twee weken. Gemiddeld doucht men eens in de twee dagen, en verbruikt men daarbij 33,2 liter water. Dit gold in ieder geval voor de 233 West-Brabanders, wiens douche-gedrag werd onderzocht door studenten van de vakgroep Huishoudstudies van de Landbouwuniversiteit (H2O, 14 dec.).

De Wageningse onderzoekers gebruikten de gegevens uit de 'douche-dagboeken' die de gezinnen voor hen bijhielden. Van 86 deelnemers werd bovendien het waterverbruik geregistreerd. Opmerkelijk was dat de meeste mensen in hun dagboek aangaven langer te douchen dan ze in werkelijkheid deden. Anderzijds dachten ze zelf minder vaak te douchen dan ze in werkelijkheid deden.

Aan het onderzoek was meegewerkt door de PNEM, die wilde weten of mensen met een zogeheten spaardouchekop minder water verbruiken. Dit bleek inderdaad het geval. Zij verbruikten per douche-beurt bijna de helft minder douche-water. Maar de douche-frequentie in gezinnen met een spaardouche-kop was wel weer een derde hoger. De auteurs hebben hiervoor geen verklaring.

Meer en langer douchen wordt gezien als de belangrijkste redenen waarom het waterverbruik is gestegen. In 1980 gebruikten de Nederlanders gemiddeld 107 liter water per dag; in 1992 was dit 135 liter.