H.A.M. Aaftink en A.G. Pos

H.A.M. Aaftink en A.G. Pos treden per 1 februari toe tot de Hoge Raad als raadsheer. Aaftink is nu vice-president van het gerechtshof te Amsterdam, Pos coördinerend vice-president van de arrondissementsrechtbank in Arnhem.