Fokker treedt tijdelijk uit de metaal-CAO

ROTTERDAM, 21 DEC. Fokker treedt tijdelijk uit de metaal-CAO. Dat is de een onderdeel van het akkoord dat de noodlijdende vliegtuigbouwer na maandenlange onderhandelingen met de vakbonden heeft bereikt over een vermindering van de loonkosten met ongeveer 10 procent.

De maatregelen maken deel uit van het in februari al aangekondigde pakket saneringsmaatregelen waarbij onder andere 1.760 banen worden geschrapt. De vakbonden tonen zich “niet ontevreden” met het resultaat dat volgens hen weliswaar besparingen voor Fokker oplevert maar dat, aldus de bonden, het Fokker-personeel niet direct in het inkomen treft. De vakbonden zullen het pakket maatregelen met een positief advies voorleggen aan de achterban. De bonden hopen dat het akkoord half januari kan worden bekrachtigd.

Bestuurder G. van den Heuvel van de Industrie- en voedingsbond CNV: “Wij beschouwen het akkoord als een duidelijk signaal aan de twee grootste aandeelhouders van Fokker, de Nederlandse overheid en het Duitse moederbedrijf DASA, dat het de werknemers ernst is met de overleving van Fokker.”

Als onderdeel van het akkoord moeten de werknemers van Fokker flexibeler werken, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De extra roostervrije dagen, die in 1994 tijdelijk waren ingevoerd, moet het personeel vanaf komend jaar weer inleveren. Daardoor wordt de werkweek weer op 38 uur gebracht.

De flexibiliseringsmaatregelen komen weliswaar niet overeen met het beleid van de Industriebond FNV, maar kunnen volgens bestuurder P. van Bers in dit specifieke geval door de beugel. De bond keert zich niet tegen een systeem waarbij in drukke tijden wordt overgewerkt, terwijl in rustige tijden dit overwerk via ATV wordt gecompenseerd.

Fokker treedt ook uit het VUT-fonds van de metaal- en elektrotechnische industrie. Daardoor kunnen Fokker-werknemers vanaf 1 december 1996 niet meer van deze regeling gebruik maken. In plaats daarvan komt een slechtere pre-pensioenregeling. Fokker moet wel de bestaande Vutters een uitkering betalen. Het personeel moet hiervoor een nog niet uitbetaalde loonsverhoging van 3,8 procent inleveren. Niet alleen de bonden, maar ook de werkgeversorganisatie FME hadden aanvankelijk reserves bij dit plan. de collega-metaalbedrijven vrezen namelijk een precedent-werking. Wegens de grote problemen heeft de FME haar fiat aan de maatregel gegeven. Bij de huidige regeling in de metaal, die daar overigens SUM heet, kunnen werknemers met 60 jaar uittreden. Zij krijgen dan 87,5 procent van hun nettosalaris. De nieuwe regeling van Fokker is een stuk slechter: uittreden op 62 jaar tegen 80 procent van het brutoloon.