Fabrikant verhoogt uit protest prijs medicijn

HAARLEM, 21 DEC. De geneesmiddelenfabrikant Merck Sharpe & Dohme in Haarlem heeft besloten de prijs van het bloeddrukverlagende middel Renitec in een dosis van tien milligram met ruim tachtig procent te verhogen. De prijsverhoging per 1 januari is een reactie op het besluit van minister Borst (volksgezondheid) om de vergoedingslimiet voor een ander middel, het cholesterolverlagende Zocor in een dosis van tien milligram, per 1 oktober dit jaar met zestien procent te verlagen.

Het bedrijf voelt zich door de verlaging van de vergoedingslimiet, de grens waarboven de patiënt voor het medicijn moet bijbetalen, gedwongen de prijs van Zocor met zestien procent te verlagen. Ter compensatie van de inkomstenderving besloot het de prijs te verhogen van de minst voorgeschreven dosis van de bloeddrukverlager Renitec, het grootste produkt van de firma, tot net onder de vergoedingslimiet. Die ligt nu nog ver onder de limiet van het vier jaar geleden ingevoerde zogeheten geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS).

Volgens het bedrijf bestaat er “geen enkel rationeel argument” voor de verlaging van de vergoedingslimiet voor het veel verkochte cholesterolverlagende middel Zocor. De prijs behoorde “tot de middenmoot in Europa”, aldus schrijft het bedrijf in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het bedrijf nodigt minister Borst er door haar beleid “impliciet toe uit” de prijs van geneesmiddelen te bepalen op vlak onder de vergoedingslimiet.

Het Haarlemse farmaceutische bedrijf, dat de cholesterolverlager naar honderddertig landen exporteert, zegt door de maatregel tweehonderd miljoen gulden aan exportwaarde te verliezen. Ook zegt het bedrijf te vrezen voor een deel van de werkgelegenheid in het duizend werknemers tellende concern. De geschiedenis leert volgens het bedrijf, en ook volgens de branche-organisatie Nefarma, dat medicijnen waarvan de prijs boven de vergoedingslimiet ligt, niet of nauwelijks meer worden voorgeschreven.

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de invoering van de Wet geneesmiddelenprijzen, die de minister in staat stelt de prijzen van medicijnen die liggen boven het gemiddelde in andere Europese landen te verlagen.