Borst: eigen bijdrage voor fondspatiënt

DEN HAAG, 21 DEC. Minister Borst (volksgezondheid) wil ziekenfondsverzekerden een eigen bijdrage van maximaal tweehonderd gulden per jaar opleggen voor medische zorg. De lagere inkomens zullen worden ontzien. De minister ziet af van het aanvankelijke plan om per huisartsbezoek een eigen bijdrage van vijf gulden te berekenen. Haar plan heeft de steun van het kabinet.

Enkele maanden terug spraken de coalitiepartijen af dat er een alternatief voor het verplicht eigen risico moet komen. In het regeerakkoord is afgesproken dat ziekenfondspatiënten de eerste tweehonderd gulden van medische kosten voor eigen rekening moeten nemen. Volgens het ministerie van volksgezondheid zou een eigen risico minder effect hebben: als de grens van tweehonderd gulden is overschreven, wordt alle zorg immers vergoed.

Het onderzoeksbureau VB-Advies liet minister Borst eerder deze maand weten dat een inkomensafhankelijke bijdrage van één procent voor ziekenfondspatiënten uitvoerbaar is. Daar zou dan ook een eigen bijdrage voor een bezoek aan de huisarts onder vallen. De PvdA voelt niets voor een bijdrage aan de huisarts, de VVD verzet zich tegen een inkomensafhankelijke premie.

Borst probeert met haar voorstel alle coalitiepartijen op één lijn te krijgen. De minister wil een nominale bijdrage invoeren, maar de lagere inkomens moeten door een korting op de ziekenfondspremie worden gecompenseerd. De huisarts hoeft niet meer per afzonderlijk bezoek betaald te worden.