Boetes voor boeren die te veel mesten niet verlaagd

DEN HAAG, 21 DEC. De Tweede Kamer ziet er vanaf de boetes te verlagen voor boeren die meer mest uitstrooien dan wettelijk is toegestaan. De coalitiepartijen voelden daar aanvankelijk voor, maar geven de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) nu eerst ruimte om met de boeren te onderhandelen. Dit bleek vannacht bij de afronding van het mestdebat in de Kamer.

Een verlaging van de boetes voor overbemesting zou voor de boeren een verlichtende maatregel zijn geweest. De ministers vrezen echter dat boeren bij een lagere heffing eerder bereid zijn een beetje meer te betalen dan te investeren in het milieu. De Kamer heeft er wel bij het kabinet op aangedrongen op termijn een aanpassing in het heffingensysteem uit te werken.

Alle boeren zullen vanaf 2002 een mineralenboekhouding moeten bijhouden waarin wordt aangeven hoeveel mest er wordt geproduceerd en uitgestrooid. Het kabinet wilde alleen de grote vervuilers daartoe verplichten. Onder druk van de Kamer is besloten dat in het jaar 2000 alle veeboeren aangifte moeten doen en twee jaar daarna ook de overige agrarische bedrijven.

Van Aartsen verlangt “een maximale inspanning van de boeren”, maar is er van overtuigd dat dit de enig begaanbare weg is. Het Kamerlid Huys (PvdA) riep de boeren op het beleid uit te voeren. “Het heeft geen zin om de hakken in het zand te zetten”, aldus Huys. Blauw (VVD) is tevreden met het uiteindelijke resultaat. “De zaak is niet helemaal dichtgetimmerd, er kunnen nog openingen worden gecreëerd. Dat is positief.”

Het CDA heeft gisteren het beleid van het kabinet afgewezen. Kamerlid Esselink noemde de mestnotitie “een politiek compromis waarbij de coalitie zich in een wurggreep houdt ten koste van de boeren”. Volgens hem is het overleg tussen de Kamer en het kabinet over de mest niet meer dan “prietpraat”.

De boerenactieleider W. van den Brink van 'Wij zullen doorgaan' is teleurgesteld in de Tweede Kamer. “Minister Van Aartsen kan smeken wat hij wil, maar dit beleid zal niet worden uitgevoerd. Niet wij, maar de minister heeft zijn hakken in het zand staan”, aldus Van den Brink.