Bibliotheek van Hermans geveild

AMSTERDAM, 21 DEC. De bibliotheek van W.F. Hermans heeft op een veiling in Amsterdam vijf keer zoveel opgebracht als was geschat. De totale opbrengst was 56.000 gulden; inclusief opgeld bijna 70.000 gulden. Het veilinghuis Van Gendt Book Auctions bracht ruim vierhonderd boeken onder de hamer met aantekeningen van de schrijver, die in april overleed. Andere bevatten zijn signatuur of stempel.

Een boek over het leven en werk van Nietzsche van C. P. Jansz bracht het meeste geld op. Een verzamelaar had er 5.000 gulden voor over. “Hoe hij het allemaal onder zijn snor kreeg, blijve onbesproken”, had Hermans erin geschreven.

Tot de uitschieters behoorden ook de vier jaargangen (1945-48) van het tijdschrijft Criterium, die geschat waren op 600 tot 800 gulden. Ze leverden 4000 gulden op. De tijdschriften bevatten in de kantlijn correcties van Hermans en sarcastische opmerkingen over de bijdragen van andere schrijvers. (ANP)