Wolters reorganiseert zijn juridische divisie

AMSTERDAM, 20 DEC. Wolters Kluwer reorganiseert haar activiteiten op het gebied van juridische uitgaven. Het topmanagement van de divisie Rechtswetenschappen wordt teruggebracht van zeven naar drie personen. Algemeen-directeur F. Drabbe (58) is vervangen door drs H. Pabbruwe (42).

De woordvoerder van Wolters Kluwer spreekt van een “strategische verjonging” van de leiding van de divisie die ongeveer 250 miljoen gulden omzet en aan 600 mensen werk biedt. De organisatie moet 'platter' en dichter bij de klant komen. “Er moet meer rekening gehouden worden met de wensen van afnemers. We willen beter inspelen op hun wensen”, aldus Wolters Kluwer.

De juridische activiteiten van Wolters Kluwer hebben de laatste jaren bloot gestaan aan forse kritiek van juist die afnemers. Klanten hekelden de vermeende monopoliepositie van de uitgever op het gebied van juridische publikaties. Sommige nieuwe uitgaven werden als “overbodig” gekaraktiseerd, terwijl organisaties als bibliotheken toch min of meer gedwongen waren om ze met het oog op volledigheid te kopen. Een jurist riep destijds zelfs op tot een boycot van het nieuwste tijdschrift van Wolters.

De onvrede bij klanten leidde enkele jaren geleden tot de oprichting van de Commissie Uitgeverscontacten. Die commissie overlegt op gezette tijden met de directie van Rechtswetenschappen over het beleid van de uitgever.

Onder de directie van Wolters Kluwer Rechtswetenschappen blijven drie uitgeverijen fungeren met 'bekende namen' als W.E.J. Tjeenk Willink en Gouda Quint. De oude constructie met 7 aparte uitgeefdirecteuren is opgegeven. Oud-directeur Drabbe is inmiddels verhuisd naar de divisie wetenschappelijke uitgaven van Wolters Kluwer.