Walesa: nationale veiligheid in gevaar

WARSCHAU, 20 DEC. President Lech Walesa van Polen heeft gisteren gezegd documenten te bezitten die duiden op “een bedreiging van de nationale veiligheid”. Hij besprak die bedreiging gisteren tijdens spoedoverleg met de voorzitters van de twee Kamers van het parlement en van het Hooggerechtshof en het Constitutioneel gerechtshof.

Bij het overleg was een van Walesa's vertrouwelingen in de regering, minister van binnenlandse zaken Andrzej Milczanowski, aanwezig. Hij presenteerde volgens een verklaring van Walesa's bureau de betreffende documenten, die hem er inmiddels toe hebben gebracht de opperste militaire openbare aanklager te vragen “voorlopige maatregelen te nemen in verband met een bedreiging van de nationale veiligheid”.

Over de inhoud van de documenten is niets bekendgemaakt. Maar de afwezigheid van premier Józef Oleksy bij het overleg bracht velen in Polen ertoe te veronderstellen dat hij te maken heeft met de door Walesa geconstateerde 'bedreiging van de nationale veiligheid'. Een doorgaans goed geïnformeerd Pools radiostation, Radio Zet, wist te melden dat de documenten die Walesa heeft overlegd “Oleksy's activiteiten in de periode 1990-1994 betreffen” en dat ze Oleksy “in een negatief daglicht stellen”. Oleksy zou sinds 1983 met een buitenlandse inlichtingendienst hebben samengewerkt.

Oleksy beklaagde zich vanochtend over “smerige provocaties” aan zijn adres. Hij suggereerde dat Walesa “niet in staat is zijn functie waardig op te geven”. Gisteren drong hij aan op een “onmiddellijk” bijeenroepen van de nationale defensiecommissie, de KOK, waarin hij zelf zitting heeft, samen met de president, de voorzitters van het parlement en de hoogste juridische organen, de belangrijkste ministers en de bevelhebber van het leger.

De woordvoerster van de Poolse regering, Aleksandra Jakubowska, heeft de beschuldigingen van de president afgedaan als “een nieuwe poging [van Walesa] om de politieke situatie in Polen te destabiliseren”. Ze gaf echter toe niets over de incriminerende documenten te weten, afgezien van wat de Poolse media hebben gemeld. (Reuter)