Rotterdam krijgt geld 'zorgdetentie'

ROTTERDAM, 20 DEC. Rotterdam kan volgend jaar beginnen met 'zorgdetentie' van verslaafden die bij herhaling overlast veroorzaken. Staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) heeft vier miljoen gulden beschikbaar gesteld voor dat experiment. Het doel is vermindering van de overlast door verslaafden.

De opvang zal plaatsvinden in een nieuw soort inrichting die valt onder verantwoording van het ministerie van justitie. In de gesloten inrichting kunnen verslaafden tussen 18 en 35 jaar die legaal in Nederland verblijven, deelnemen aan programma's voor hulpverlening en resocialisatie. Het gaat om verslaafden die bij herhaling misdrijven plegen en ernstige overlast veroorzaken.

De verslaafden moeten leren hun drugsgebruik te beperken, werkervaring opdoen en voorbereid worden op zelfstandig wonen, zodat ze bij terugkeer in de samenleving niet in hun oude gedragspatroon vervallen. Naarmate het programma vordert krijgen de opgenomen verslaafden meer vrijheid.

De gedwongen opvang van verslaafden is een idee van het Rotterdamse college van B en W. Het kabinet heeft het voorstel dit voorjaar overgenomen in de drugsnota. Deskundigen denken dat het maximaal twee jaar duurt om de verslaafden met de behandeling een blijvend ander gedragspatroon aan te leren. Voor strafrechtelijke opvang is wel een wetswijziging nodig. Die zal naar verwachting over een jaar in werking treden. Toch vindt het kabinet het van belang dat Rotterdam alvast ervaring opdoet met gedwongen behandeling van verslaafden.

Het komende jaar zullen Rotterdamse verslaafden die worden aangehouden voor een strafbaar feit nog kunnen kiezen tussen opsluiting in een huis van bewaring of behandeling in een gesloten inrichting. In de toekomst wordt de opname minder vrijblijvend. Het kabinet wil met de wetswijziging bereiken dat drugsverslaafden direct gedwongen worden opgenomen in de inrichting. Naar verwachting is dit in 1997 mogelijk. Rotterdam zoekt nog naar een locatie voor de gesloten inrichting.