Rekeningen donateurs door fout geplunderd

AMSTERDAM, 20 DEC. Enkele tientallen donateurs van de Utrechtse Bomenstichting zijn door een computerfout bij de overschrijving van hun bijdragen buitengewoon gulle gevers geworden. Zij werden verrast door de plotselinge afschrijving van tienduizend gulden minus één cent van hun rekening. Op de blanco strook onderaan de acceptgirokaart die de donateurs gebruikten voor hun jaarlijkse bijdrage zijn per ongeluk zes negens voorgecodeerd, in plaats van een reeks nullen. Bij de automatische verwerking van de overschrijvingen heeft de computer deze cijfers aangezien voor een bedrag van 9.999,99 gulden.

De coderingen op de lege strook van het biljet zijn bedoeld voor overschrijvingen van vaste abonnementen of premies. Het elektronische oog leest de gecodeerde getallen aan de onderzijde van het biljet om te bepalen wat voor betaling het betreft. Op een groot deel van de 3.700 kaarten is de coderingsfout gemaakt. Om hoeveel kaarten het precies gaat wordt door het Amersfoortse servicebureau Raet, dat de overschrijvingskaarten maakte, nog onderzocht. Met de Postbank is inmiddels afgesproken dat volgende kaarten handmatig worden verwerkt.

“De reacties die we hebben gekregen waren niet mis”, aldus een woordvoerder van de Bomenstichting. “De fout komt immers op een uiterst ongelukkig tijdstip. Veel mensen stonden op het puntmet vakantie te gaan en zaten plotseling met een negatief saldo. Daardoor kunnen ze nergens meer geld pinnen. Vandaag gaat een excuusbrief uit naar alle donateurs.”

Volgens de woordvoerder van de stichting heeft de Postbank door de Kerstdrukte moeite met het aanvullen van de saldo's. De Bomenstichting heeft niet lang van haar ongekende rijkdom mogen genieten. Met de excuusbrief zal een nieuwe acceptgiro worden verstuurd naar de donateurs, want een onbekend aantal donaties dreigt verloren te gaan. De Bomenstichting, een organisatie die zich inzet voor zorg en aandacht voor bomen, zal met servicebureau Raet spreken over de gemaakt fouten.